• Project Name: Bourací práce

Specializujeme se na bourání všech typů interiérových příček, bourání zdí provádíme za použití mechanických strojů či ruční bourání.

Technika bourání stěn závisí na šíři a celkové stabilitě stěn. Před zahájením bouracích prací je nutné provést sondu, která napoví z čeho je příčka postavená a v jakém technickém stavu zeď je.

Vybourání příček a technologické postupy se řeší před zahájením bourání, tak aby se zvolila nejefektivnější metoda demolice. Bourání příček provádíme v Praze a ve středočeském kraji.